Wójcik, D. (2021) “Recenzja z M. Pater, R. Sochacki, Wokół geometrii trójkąta, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia, 13, pp. 199–202. doi: 10.24917/20809751.13.10.